Logo Śląski Klaster - Klinika niepłodności

Wspólnota wiedzy, praktyki i innowacji w zakresie leczenia niepłodności

Logo Śląski Klaster - Klinika niepłodności

O KLASTRZE

Czym jest Śląski Klaster Leczenia Niepłodności?

Nasz klaster jest dobrowolnym zrzeszeniem firm i instytucji, tworzony przez podmioty specjalizujące się w tematyce niepłodności, które dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, by tworzyć nowe rozwiązania w tej dziedzinie.

Śląski Klaster Leczenia Niepłodności służy również nawiązaniu współpracy podmiotów medycznych z jednostkami naukowo-badawczymi, które prowadzą badania w zakresie nauk medycznych oraz biotechnologii.


Dzięki temu mogą powstać nowe metody badawcze oraz przyczyniające się do rozwoju działu medycyny, który jest związany z leczeniem niepłodności. Często dzieje się to dzięki innowacyjnemu wykorzystaniu nowych technologii lub istniejących już technologii, które zostaną zaadaptowane na potrzeby nauk medycznych.

Dzięki wysokiemu poziomowi interakcji pomiędzy zaangażowanymi podmiotami osiągamy już pierwsze sukcesy.

9

PARTNERÓW

2

KONFERENCJE

14

ZREALIZOWANYCH
PROJEKTÓW

INSTYTUCJE CZŁONKOWSKIE

Politechnika
Śląska

czytaj więcej

ŚLĄSKI UNIWERSYTET
MEDYCZNY

czytaj więcej

Uniwersytet Śląski
w Katowicach

czytaj więcej

KLINIKA
GYNCENTRUM

czytaj więcej

FUNDACJA
GYNCENTRUM

czytaj więcej

Dołącz do Śląskiego Klastra Leczenia Niepłodności

AKTUALNOŚCI

Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji 2016 w kategorii Nauka i innowacyjność dla prof. Marka Gzika

Platynowy Laur
dla prof. Marka Gzika


18 stycznia prof. Markek Gzik, dziekan Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej otrzymał Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji 2016 w kategorii Nauka i innowacyjność.
Przeczytaj więcej w artykule Krok w przyszłość – inżynieria w służbie medycyny

Ogólnopolski
strajk kobiet.


3 października polskie kobiety nawiązały do tzw. islandzkiego strajku kobiet z 24 października 1975 roku i protestowały przeciw projektowi zaostrzającym prawo do aborcji. Projekt łamiez trudem wypracowany w 1993 roku kompromis.

Wyniki konkursu


19 października Ministerstwo Zdrowia podało do wiadomości wyniki konkursu i udostępniło listę palcówek, które otrzymają środki na utworzenie sieci referencyjnych ośrodków leczenia niepłodności. Ministerstwo Zdrowia wybrało 12 realizatorów programu z 9 województw.  Nie wybrano ośrodków w województwach: lubelskim, podkarpackim, warmińsko-mazurskim, opolskim, pomorskim, lubuskim i świętokrzyskim.

Rada naukowa

Rada naukowa Śląskiego Klastra Leczenia Niepłodności jest organem opiniodawczym i doradczym organizacji.
Do kompetencji Rady Naukowej klastra należy:

  • opiniowanie pod względem merytorycznym projektów, oraz ich nadzorowanie
  • reprezentowanie Klastra na konferencjach naukowych
  • przygotowywanie opinii i publikacji w imieniu Klastra

Członkowie Rady Naukowej Śląskiego Klastra Leczenia Niepłodności

dr n.med. Dariusz Mercik

Specjalista II stopnia w zakresie Położnictwa i Ginekologii Specjalista II stopnia w zakresie Endokrynologii Doktor Nauk Medycznych Członkostwo w towarzystwach naukowych:

Członek Polskiego Towarzystwa Andrologicznego Członek Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego Członek Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu Członek Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego Członek Europejskiego Towarzystwa Rozrodu Człowieka i Embriologii ESHRE

Specjalista II stopnia w zakresie Położnictwa i Ginekologii Specjalista II stopnia w zakresie Endokrynologii Doktor Nauk Medycznych Członkostwo w towarzystwach naukowych:Członek Polskiego Towarzystwa Andrologicznego Członek Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego Członek Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu Członek Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego Członek Europejskiego Towarzystwa Rozrodu Człowieka i Embriologii ESHRE Szkolenia i certyfikaty: Udział w corocznych konferencjach Europejskiego Towarzystwa Rozrodu Człowieka i Embriologii ESHRE. Certyfikat udziału w II polsko-francuskim sympozjum "Endokrynologia rozrodczości". Certyfikat uczestnictwa w konferencji pt. Tarczyca a ciąża. Uczestnictwo w II sympozjum pt. Niepłodność-klinika i praktyka. Certyfikat uczestnictwa w konferencji "Postępy w leczeniu niepłodności". Certyfikat uczestnictwa w seminarium "Aktualna problematyka IVF w ginekologii". Certyfikat uczestnictwa w kursie "Postępowanie z niepłodną parą-algorytm diagnostyczno- leczniczy". Certyfikat uczestnictwa w III kongresie "Stany nagłe ginekologia i położnictwo". Certyfikat uczestnictwa w kursie "Niepłodność idiopatyczna". Certyfikat uczestnictwa w II sympozjum szkoleniowym medycyny rozrodu i endokrynologii ginekologicznej pt. Płodność i niepłodność w XXI w.

Dr n. med. Katarzyna Olszak-Wąsik

Katarzyna Olszak-Wąsik Doktorat napisała i zdobyła prowadząc przewód na Wydziale Lekarsko- Dentystycznym Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w 2015 roku, tematem rozprawy doktorskiej było: Stężenie kadmu i ołowiu w osoczu nasienia u mężczyzn z regionu śląskiego i lubelskiego. W 2007 roku uzyskała tytuł lekarza na Śląskim Uniwersytecie medycznym w Katowicach.

Dodatkowo w 2010 roku na Śląskim Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach ukończyła Studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie w jednostce ochrony zdrowia. W 2004 roku odbyła 1-miesięczny staż z Chirurgii Plastycznej, Vejle Sygehus, Vejle, Dania oraz w 2005 roku 1 miesięczny staż z Położnictwa i Ginekologii, Szpital Uniwersytecki “Virgen de la Arrixaca”, Murcia, Hiszpania. W latach 2007 - 2009 odbyła staż podyplomowy w Centralnym Szpitalu Klinicznym im.prof. K.Gibińskiego w Katowicach oraz 2014 roku odbywała staż jako obserwator w Children’s Hospital of Philadelphiaw Center for Fetal Diagnosis and Treatment. Brała udział w projekcie badawczym pod nazwą: Epidemiologia nowotworów na obszarze Górnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem oceny poziomu dostępności do kompleksowego leczenia onkologicznego. Śląski Uniwersytet Medyczny, 2013.

dr hab. Magdalena Rost-Roszkowska

dr hab. Magdalena Rost-Roszkowska – pracuje na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na etacie profesora nadzwyczajnego oraz w Śląskiej Wyższej Szkole Medycznej w Katowicach również na etacie profesora nadzwyczajnego. Badania prowadzi z zakresu embriologii i histologii zwierząt.

Praca badawcza i liczne publikacje naukowe skupiają się na roli komórek macierzystych w procesach regeneracji tkanek i narządów osobników dorosłych, stadiów larwalnych i zarodkowych różnych zwierząt, a także udziału procesów śmierci komórkowej: autofagii, apoptozy, nekrozy w prawidłowym funkcjonowaniu komórek/tkanek/narządów (w tym komórek macierzystych np. jelita środkowego zwierząt). Procesy aktywacji i przebiegu śmierci komórek bada także pod wpływem działania na organizm licznych stresorów pochodzących ze środowiska zewnętrznego (temperatura, metale ciężkie, ksenobiotyki, patogeny, głodzenie, nanodiamenty, czy grafen). Analizy prowadzi z wykorzystaniem transmisyjnej i skaningowej mikroskopii elektronowej, mikroskopii świetlnej, fluorescencyjnej i konfokalnej. Współpracuje z licznymi ośrodkami naukowymi w Polsce, jak i za granicą, np. Charles University (Republika Czeska), Institute of Soil Biology, (Republika Czeska), iThemba Labs (RPA), University of Tsukuba (Japonia), University of Insubria, (Włochy), University of Michigan (USA), Universidade Federal de Vicosa (Brazylia), University of Maribor (Słowenia). Efektem jej badań jest ponad 50 publikacji oryginalnych opublikowanych w czasopismach z listy filadelfijskiej. Data urodzenia 25.01.1974, mama 3 letniego Maksymiliana

prof. dr hab. nauk med. Anita Olejek

Stanowisko: Kierownik Katedry i Oddziału Klinicznego Ginekologii, Położniczego i Ginekologii Onkologicznej w Bytomiu, ul. Batorego 15, Śląski Uniwersytet Medyczny
Wykształcenie: 1967-1975 Szkoła Podstawowa w Będzinie
1975-1979 Liceum Ogólnokształcące w Będzinie
1979-1985 Wydział Lekarski Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach

Wykształcenie podyplomowe: 1989- specjalizacja I o z położnictwa i ginekologii 1992- specjalizacja II o z położnictwa i ginekologii 1998- specjalizacja II o z endokrynologii 1994- praca doktorska, Śląska Akademia Medyczna pt. Stężenie hormonów tarczycy, tyreotropiny, prolaktyny i estradiolu u kobiet poddanych operacjom ginekologicznym. 2001- praca habilitacyjna, Śląska Akademia Medyczna, pt. Optymalizacja leczenia operacyjnego raka sromu. Przebieg pracy zawodowej: 1985-1986- asystent stażysta w I Katedrze I klinice Położnictwa i Ginekologii SAM w Bytomiu 1986-1988- asystent w I Katedrze i Klinice Położnictwa i Ginekologii SAM w Bytomiu na etacie ZOZ w Bytomiu 1988-1990- asystent- nauczyciel akademicki w I Katedrze i Klinice Położnictwa i Ginekologii SAM w Bytomiu 1990-1997- starszy asystent w I Katedrze i Klinice Położnictwa i Ginekologii SAM w Bytomiu 1997-2001- adiunkt w I Katedrze i Klinice Położnictwa i Ginekologii SAM w Bytomiu 2001- do nadal Kierownik Katedry i Kliniki Położnictwa i Ginekologii SAM w Bytomiu Publikacje: autor lub współautor ponad 300 publikacji i doniesień naukowych Członkowstwo towarzystw naukowych: Polskie Towarzystwo Ginekologiczne Polskie Towarzystwo Ginekologii Onkologicznej Polskie Towarzystwo Menopauzy i Andropauzy Od 2000r. członek Zarządu Głównego Oddziału Śląskiego Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego oraz członek Zarządu Głównego PTG Funkcje państwowe: konsultant wojewódzki w dziedzinie ginekologii i położnictwa

prof. dr hab. med. Krzysztof Kula

Prof. dr hab. med. Krzysztof Kula jest absolwentem Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (1970), kierownikiem Katedry Andrologii i Endokrynologii Płodności tegoż Uniwersytetu (od 2002 r) oraz dyrektorem Centrum Kształcenia Klinicznego Europejskiej Akademii Andrologii (EAA) (od 1995 r.). Na wielu wydziałach UM oraz kursach szkolenia podyplomowego wykłada od 24 lat unikatowy przedmiot Medycyna Rozrodu z Seksuologią.

Od 44 lat przyjmuje pacjentów z chorobami endokrynologicznymi, a od 34 lat także pacjentów z zaburzeniami seksualnymi i niepłodne pary. Stopień doktora otrzymał w 1975, doktora habilitowanego w 1990, a tytuł profesora w 1994r. Dwukrotnie (1980, 1995) przebywał na stażach naukowo-badawczych w Dept. Reproductive Medicine and Biology, Uniwersytetu Texańskiego w Houston. Jest autorem ok. 240. publikacji naukowych o łącznym IF 706,96 i h-index 26. Główne osiągnięcia to odkrycie dodatniego wpływu „żeńskiego” hormonu płciowego estradiolu na męską gonadę (1988); wkład do poznania patogenezy transseksualizmu, interseksualizmu i raka jądra, wpływu hormonu tarczycy na dojrzewanie jąder oraz wpływu estradiolu i testosteronu na kości młodych mężczyzn. Najważniejsze granty naukowe: 1) kierownik grantu sponsorowanego przez Komisję Europejską na lata 2002-2009 pt.: ”European Male Ageing Study” dotyczącego mechanizmu starzenia się mężczyzn w Europie, 2) kierownik granu sponsorowanego przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) pt. ”Ekspresja genów dla aromatazy i receptorów estrogenowych w tkankach jądra u mężczyzn z prawidłową i uszkodzoną spermatogenezą” (2015-2018), 3) wykonawca w grancie sponsorowanym przez NCN „Ocena integralności chromatyny plemnikowej oraz dojrzałości czynnościowej plemników u mężczyzn ze zmianami nowotworowymi w jądrach” (2013-2016) 4) wykonawca w grancie sponsorowanym przez Komisję Europejską pt.: ”Ocena odległych wyników leczenia chirurgicznego i hormonalnego oraz wsparcia psychologicznego w zaburzeniach rozwoju płci – europejskie badania kliniczne” (2012-2016). Jest edytorem i współautorem rozdziałów podręcznika dla studentów medycyny pt.: Medycyna Rozrodu z Seksuologią oraz od 2005 współautorem rozdziałów w kolejnych corocznych wydaniach podręcznika Interna Szczeklika. Był członkiem Komisji Edukacji European Society of Endocrinology (ESE) i wykładowcą na międzynarodowych kursach podyplomowych ESE oraz członkiem komisji akredytacyjnych dla centrów Europejskiej Akademii Andrologii (EAA). Jest członkiem Komitetów Redakcyjnych czasopism naukowych: Andrology (USA), Reproductive Biology, International Journal of Biomedical Research i Archives of Medical Science i Andrologia on Line. Był członkiem z wyboru Komitetu Biologii Rozrodu PAN i Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Andrologii (PTA). Jest zapraszanym wykładowcą, przewodniczącym sesji, a także członkiem komitetów naukowych na Kongresach ESE, International Society of Endocrinology (ISE), International Society of Andrology (ISA), EAA oraz PTA oraz Polskiego Towarzystwa Enddokrynologii Dziecięcej i Diabetologii (PTEDiD). Otrzymał nagrody naukowe Ministra Zdrowia w 1981, 1991, 1992, 1993, 1994, 2004, , nagrody ISA (Tokio 1993, Salzburg 1997, Montreal 2001), PTE (1980, 1992), PTEDiD (2000, 2001, 2015) i nagrody naukowe Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi za oryginalne publikacje w czasopismach o wysokim IF (2014, 2015) w tym „za osiągnięcia promujące Uczelnię”. W 2014 r otrzymał International Award for Publishing Excellence in The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism. Od podstaw tworzył Katedrę Andrologii i Endokrynologii Płodności przy UM w Łodzi, w procesie zapoczątkowanym w 1980 roku. W 1992 roku był współzałożycielem EAA i członkiem 2. pierwszych kadencji Zarządu Głównego. Od 1993 r kierowana przez niego placówka uzyskała po raz pierwszy afiliację przy EAA. W 1993 roku był założycielem i pierwszym przewodniczącym oraz przewodniczącym w drugiej kadencji Zarządu Głównego PTA.

DLA PARTNERÓW

Członkami klastra mogą być, osoby prawne, instytucje, firmy, organizacje oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Udział w klastrze jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych, a uczestnictwo w nim jest oparte na zasadach dobrowolności i woli współpracy. W celu przystąpienia do Śląskiego Klastra Leczenia Niepłodności należy wypełnić deklarację członkowską , która znajduje się poniżej. Skan podpisanej deklaracji należy przesłać na adres: info@skln.pl a oryginał na adres: Śląski Klaster Leczenia Niepłodności GynCentrum Clinic sp. z o.o. ul. Żelazna 1, Katowice.

Decyzję o przyjęciu podmiotu do Śląskiego Klastra Leczenia Niepłodności podejmuje Koordynator Klastra w terminie 14 dni od wpłynięcia deklaracji

Deklaracja członkowska umowa członkowska